< 2019 >

Totaal 0kWh0kWh3.914kWh 1.128kWh 485 29% 282kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
jan 201700152 80,12 34,46 € 52,71 20,03
feb 201800212 257,62 110,80 € 121,52 64,40
mrt 201700329 253,34 108,96 € 77,00 63,34
apr 201700422 317,29 136,47 € 75,19 79,32
mei 201700479 219,51 94,41 € 45,83 54,88