< 2019 >

Totaal 0kWh0kWh3.914kWh 451kWh 194 12% 113kWhp
Datum Max Jaar Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
jan 201700152 80,12 34,46 € 52,71 20,03
feb 201800212 257,62 110,80 € 121,52 64,40
mrt 201700329 113,35 48,75 € 34,45 28,34