effectief jaarverbruik sinds opstart

vanaf installatie van de digitale meter (01/11/2020) zijn waarden voor zelfverbruik opgenomen.