zelfconsumptie en -voorziening 2024-06-18

'06:25' tot '07:35'
zelfvoorzieningsgraad: 35 %
zelfconsumptiegraad: 100 %