zelfconsumptie en -voorziening 2024-02-22

'08:10' tot '08:45'
zelfvoorzieningsgraad: 52 %
zelfconsumptiegraad: 100 %