zelfconsumptie en -voorziening 2023-03-21

'08:15' tot '08:45'
zelfvoorzieningsgraad: 59 %
zelfconsumptiegraad: 100 %