zelfconsumptie en -voorziening 2024-04-25

Zelfconsumptiegraad = aandeel van de opgewekte zonne-energie dat ogenblikkelijk verbruikt wordt;
Zelfvoorzieningsgraad = aandeel van de gevraagde energie die je ogenblikkelijk zelf kan voorzien;
'06:40' tot '17:00'
zelfvoorzieningsgraad: 67 %
zelfconsumptiegraad: 78 %