zelfconsumptie en -voorziening 2023-03-25

Zelfconsumptiegraad = aandeel van de opgewekte zonne-energie dat ogenblikkelijk verbruikt wordt;
Zelfvoorzieningsgraad = aandeel van de gevraagde energie die je ogenblikkelijk zelf kan voorzien;
'06:45' tot '06:45'
zelfvoorzieningsgraad: 0 %
zelfconsumptiegraad: 100 %