Zelfvoorzienings- en zelfconsumptiegraad September 2023
maandgemiddelden
parameter 24- uurs zon-uren
zelfvoorziening 46 % 51 %
zelfgebruik 24 % 22 %