Zelfvoorzienings- en zelfconsumptiegraad April 2024
maandgemiddelden
parameter 24- uurs zon-uren
zelfvoorziening 40 % 73 %
zelfgebruik 47 % 68 %