Zelfvoorzienings- en zelfconsumptiegraad March 2023
maandgemiddelden
parameter 24- uurs zon-uren
zelfvoorziening 41 % 83 %
zelfgebruik 28 % 43 %