Zelfvoorzienings- en zelfconsumptiegraad May 2022
maandgemiddelden
parameter 24- uurs zon-uren
zelfvoorziening 57 % 82 %
zelfgebruik 32 % 304 %